Vítam vás na našom novom portáli o exotickom vtáctve. Našou snahou je pomôcť začiatočíkom a pomôcť aj skúsením chovateľom (miesta a dátum búrz a schôdzok, prednáška o exotickom vtáctve a napokon pomoc pri hladaní exotického vtáctva)