Papagáj spevavý, Amazoňan kubánsky, Papagáj červenočiapkový, Papagáj červenokrídly

10.02.2014 17:51

Všetko o papagájoch spevavých, amazoňanoch kubánskych, papagájoch červenočiapkových a papagájoch červenokrídlych nájdete v ATLASE.